Nội dung sinh hoạt đầu năm học 2015-2015 của Đoàn TNCS HCM trường TCN Thủ Đức

Ngày đăng :04/09/2015

Nội dung sinh hoạt gồm 3 phần:

1. Tìm hiểu Đoàn - Hội - Đội

2. Những lời dạy của Bác đối với thanh niên

3. Giới thiệu Đoàn trường TCN Thủ Đức và các hoạt động chủ yếu

download ở đây

 

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content