Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố và toàn quốc năm 2019

Ngày đăng :18/09/2019

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 do Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tổ chức từ 15/6/2019 đến 25/6/2019 nhằm mục đích:

+ Khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ giáo viên, sinh viên của trường trong việc tự làm thiết bị đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa giáo viên các khoa chuyên môn, giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về kinh nghiệm sáng chế, cải tiến thiết bị đào tạo.

+ Tạo phong trào tự làm thiết bị đào tạo tại các khoa chuyên môn phục vụ cho công tác giảng dạy.

+ Tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị mới.

+ Bổ sung thiết bị giảng dạy cho các ngành nghề, hỗ trợ minh họa trong giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn thực hành.

          Tham gia hội thi năm nay, trường đăng ký tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố 03 thiết bị gồm:

TT

Thiết bị

Tác giả/Nhóm tác giả; Tổ công đoàn

1

Mô hình hệ thống lạnh cấp đông (IQF)

- Nhóm tác giả: Lê Thanh Phong; Trần Tuấn Kiệt; Lưu Trí Hảo; Nguyễn Hoàng Xuyên

- Tổ công đoàn: khoa Điện lạnh

2

Hệ thống điện năng lượng mặt trời

- Nhóm tác giả: Trần Hữu Phong, Trần Ngọc Ẩn

- Tổ công đoàn: khoa Điện tử

3

Mô hình rửa xe tự động ứng dụng PLC S7-1200

- Tác giả: Trầm Minh Tuấn

- Tổ công đoàn: khoa Điện

 

          Kết quả tham gia Hội thi: 03 giải và 01 giấy chứng nhận tham gia.

+ Tập thể trường: đạt Giải khuyến khích

+ Các thiết bị:

TT

Thiết bị

Kết quả

1

Mô hình hệ thống lạnh cấp đông (IQF)

Giải Nhì

2

Mô hình rửa xe tự động ứng dụng PLC S7-1200

Giải Ba

3

Hệ thống điện năng lượng mặt trời

Giấy chứng nhận tham gia Hội thi

 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content