Thông báo số 214/TB-CĐKTKTTĐ về mời thầu

Ngày đăng :18/09/2019

Thông báo số 214/TB-CĐKTKTTĐ về mời thầu dịch vụ giữ xe

Vui lòng xem chi tiết trong tập tin đính kèm tại đây

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content