Thông báo kết quả xét tuyển viên chức của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức năm 2019

Ngày đăng :30/08/2019

Thông báo số 890/TB-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức về kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp quận Thủ Đức năm 2019

Xem tại đây

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content