Thông báo Tham dự xét tuyển vòng 2

Ngày đăng :15/07/2019

Thông báo tham dự xét tuyển vòng 2

(kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển)

(tải thông báo chi tiết tại đây)

(xem danh sách đủ điều kiện Giáo viên tại đây và nhân viên tại đây)

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2019 của Chính Phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019;

Căn cứ Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND Quận Thủ Đức về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp quận Thủ Đức;

Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-CĐKTKTTĐ ngày 18/4/2019 của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức về tuyên dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức;

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện tham dự ứng tuyển viên chức của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức năm 2019 tham dự xét tuyển vòng 2 như sau:

1. Về nội dung kiểm tra:

Phần 1: Trắc nghiệm kiến thức chung.

+ Nội dung trắc nghiệm: Luật viên chức năm 2010; Kỹ năng giao tiếp ứng xử của viên chức; Luật GDNN và các thông tư liên quan đến luật GDNN.

+ Thời gian làm bài: 30 phút (40 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu 01 điểm).

+ Điểm trắc nghiệm: 40 điểm.

Phần 2: Phỏng vấn hoặc thực hành.

+ Phỏng vấn (đối với vị trí tuyển dụng nhân viên văn phòng) và thực hành giảng một bài giảng (khoảng 10 phút) (đối với vị trí tuyển dụng Giảng viên).

+ Điểm phỏng vấn hoặc thực hành: 60 điểm. (mỗi thí sinh bốc thăm 01 câu hỏi và trả lời câu hỏi).

2. Về thời gian:

Ngày 26/7/2019 (thứ 6)

+ 7 giờ 30 phút: trắc nghiệm kiến thức chung

+ 8 giờ 15 phút: phỏng vấn hoặc thực hành

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content