Thông báo Tham dự xét tuyển vòng 1

Ngày đăng :02/07/2019

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2019 của Chính Phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019;

Căn cứ Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND Quận Thủ Đức về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp quận Thủ Đức;

Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-CĐKTKTTĐ ngày 18/4/2019 của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức về tuyên dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức;

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức thông báo đến các ứng viên đã nộp phiếu đăng ký tham dự ứng tuyển viên chức trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức năm 2019 tham dự xét tuyển vòng 1 như sau: tải thông báo tại đây

- Người dự tuyển đem theo 01 bộ hồ sơ đến phòng Hành chính – Tổ chức (trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức) để kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn.

Hồ sơ gồm: Bản sao của Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân; các văn bằng chuyên môn, bảng điểm kết quả học tập toàn khóa, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ Ngoại ngữ (tất cả các bản sao không công chứng phải xuất trình kèm bản chính để đối chiếu: 01 bản).

* Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

* Bản sao không công chứng của các minh chứng thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) như: Các quyết định và hợp đồng liên quan (đối với đối tượng a); các bằng khen hoặc các loại giấy chứng nhận có giá trị pháp lý (đối với đối tượng b); các quyết định liên quan (đối với đối tượng c), tất cả các minh chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

* Các trường hợp Ưu tiên theo quy định tại Điểm 3 Khoản 4 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Chính Phủ.

- Về thời gian: ngày 05/7/2019 (thứ 6) trong giờ hành chính

+ Buổi sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ

+ Buổi chiều: 13 giờ 00 đến 16 giờ 00 phút

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content