DANH SÁCH HỌC SINH NỢ SÁCH

Ngày đăng :09/05/2019

Thư viện xin thông báo

Trường hợp các bạn đã nhận thông báo nhưng vẫn cố tình không trả hoặc không bồi hoàn:

- Thư viện sẽ thông báo đến giáo viên chủ nhiệm

- Gửi tên học sinh còn nợ sách đến phòng đào tạo trước đợt xét tốt nghiệp

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content