LỊCH KIỂM TRA HẾT MÔN CÁC LỚP KHOA CƠ KHÍ

Ngày đăng :10/04/2019

                                                       LỊCH KIỂM TRA HẾT MÔN CÁC LỚP KHOA CƠ KHÍ

                                                                            (15/4/2019 – 20/4/2019)

LỚP (NHÓM)

MÔN

NGÀY KIỂM TRA

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

CGKL-216A

Phay bánh răng trụ răng thẳng

19/4

7h

Phòng B0.5

CGKL-216B

Phay CNC cơ bản

15/4

7h

Phòng B0.3

CGKL-216B

Tiện CNC cơ bản

20/4

7h

Phòng B0.3

CGKL-217A

Tiện CNC cơ bản

18/4

7h

Phòng B0.4

CGKL-217A

Phay, bào rãnh, cắt đứt

20/4

7h

Phòng B0.4

CGKL-217B

Tiện CNC cơ bản

18/4

12h30

Phòng B0.4

CGKL-217B

Phay, bào rãnh, cắt đứt

20/4

12h30

Phòng B0.4

CGKL-218

Chính trị

16/4

12h30

Hội trường 2

CGKL-218

Vật liệu cơ khí

19/4

12h30

Hội trường 2

CGKL-218 Nhóm 1

Nguội cơ bản

17/4

12h30

Xưởng Nguội

CGKL-218 Nhóm 2

Gá lắp kết cấu hàn

17/4

12h30

Xưởng Hàn

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content