Thông báo vận động tham gia hiến máu tình nguyện ngày 8/4/2017

Ngày đăng :21/03/2017

Thời gian: 7 giờ ngày 8/4/2017

Địa điểm: LĐLĐ quận Thủ Đức

Tải thông báo 

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content