Chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ thuộc khoa Cơ Khí Điện Tử của Trường thực hiện thu gom giấy vụn tái chế thành vở trắng

Ngày đăng :15/06/2016

          Ngày 10/06/2016 vừa qua cùng với các hoạt động thu gom ve chai và bảo vệ môi trường Đoàn trường CĐN Thủ Đức đã tổ chức cho các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ thuộc khoa Cơ Khí Điện Tử của Trường thực hiện thu gom giấy vụn và phân loại các trang giấy còn sài được để đóng thành cuốn.

          Các bạn đã tích cực  và thu được thành quả hiên tại đã đóng được 75 cuốn cở 100 trang. Dự định các cuốn vở này sẽ được bọc bìa “Vở hoa phượng đỏ 2016” và sẽ được bán đấu giá trong trường và ngày hội đấu giá sản phẩm tái chế của Quận Đoàn Thủ Đức để gây quỹ cho hoạt động từ thiện giúp đỡ các trẻ em mồ côi tại mái ấm Thiên Phước Củ Chi.

          Thông qua hoạt động này Đoàn trường CĐN Thủ Đức muốn giáo dục thêm ý thức tiết kiệm trong các bạn Đoàn viên học sinh của trường và tạo điều kiện cơ hội cho các em tham gia các hoạt động có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, biết chia sẻ khó khắn với các bạn còn khó khăn.

          Sau đây là một số hình ảnh của hoạt động tái chế giấy vụn của Đoàn Trường:

Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Admin- Content